Nufnang Ads

Wednesday, October 10, 2012

Selamat Datang

Selamat Datang ke JR Shoppe, blog perniagaan secara dalam talian internet dan juga realiti. Lokasi di Sungai Petani, saya menjalankan berbagai perniagaan berbentuk jualan barangan dan juga perkhidmatan dan juga kedua-duanya.

Pelbagai barangan iaitu barangan baru dan juga terpakai.
Barangan meliputi pelbagai jenis dari keperluan isirumah, hobi, keperluan, sukan, telekomunikasi, komputer dan lain-lain termasuklah produk2 pertanian.

Perkhidmatan Penyelenggaraan Kediaman
Perkhidmatan penyelenggaraan kediaman meliputi perkhidmatan penyelenggaraan eletrik dan air. Memasang soket2 baru, memasang kipas dan lampu, menggantikan soket/suis/perkakasan yang rosak. Menggantikan paip lama, membaiki kebocoran paip, memasang paip tambahan, mencuci tangki air, memasang penapis air.
Sebagai jururunding dan melaksanakan kerja-kerja mengubahsuai kediaman dan lanskap.

No comments:

Post a Comment